Instaluje elektronickou požární signalizaci do provozních i administrativních budov na základě Požárně bezpečností zprávy a prováděcího projektu EPS.

Pro využití v bytové a komerční výstavbě nabízíme i celou řadu designově zajímavých detektorů.

Jako součást EPS instalujeme také evakuační rozhlas.

Provádíme montáž a servis systémů: